Links
Comment on page
🏧

Donate - ủng hộ game

Tỷ lệ 100.000 VNĐ = 100 Wcoin, quyên góp (donate) cho game là nguồn thu giúp chúng tôi vận hành server
Tỷ lệ wcoin: 100.000 VNĐ = 100 Wcoin
Lưu ý, Wcoin sẽ được add trực tiếp vào tài khoản trong vòng 5 phút sau khi chuyển tiền trong các khung giờ từ 7:00 tới 0:00
Ngoài khung giờ trên nếu donate phiền các bạn vui lòng đợi
Chọn các phương thức bên dưới chuyển số tiền với nội dung: donate tentaikhoan
Nếu gặp vấn đề hoặc cần hỗ trợ, liên hệ fanpage: https://www.facebook.com/profile.php?id=100095205933420
Chọn các phương thức bên dưới chuyển số tiền với nội dung: donate tentaikhoan